Namaz?

hz muhammed hazreti muhammed namaz kuran nasıl kılınır

hz muhammed hazreti muhammed namaz kuran nasıl kılınır

cidden yani böyle bir sakarlık kabul edilebilir mi? namaz sözde islamın ikinci şartı. namazın nasıl kılınacağının kuranda yazılı olmaması “kuran tamdır, bütündür, eksik değildir, kusursuzdur” iddialarına çok ters düşüyor.

namazın nasıl kılınacağı, hangi namazın kaç rekat olduğu, hangi sürelerin nerde okunacağı, muhammed öldümünden 200 yıl sonra hazırlanmış hadislerde yazılıdır.

Advertisements

Muhammed’in en büyük hatası

hazreti muhammed hz muhammed kuran derleme hayat yok

hazreti muhammed hz muhammed kuran derleme hayat yok

muhammed neden hayattayken ayetleri derleyip kuranı oluşturmadı? islam’a göre muhammed’in son peygamber olduğunu ve allah tarafından vahiyler aldığını gözönünde bulundurursak, burdaki ciddiyetsizliği gözardı etmek çok zor. kuran muhammed tarafından değil, ölümünden sonra “peygamberimiz bunu hayatteyken yapmadı” diye tereddüt eden sahabesi tarafından derlendi. onlarda süreleri yanlış dizdiler, nokta ve harekelerin sonradan eklenmesi de yazılışı farklı kuranların ortaya çıkmasına neden oldu.

bu çok önemli bir soru, muhammed neden hayattayken ayetleri bir araya getirip kuranı oluşturmadı? umursamadı mı?

Muhammed’in ayetleri

hz muhammed trol muho resimleri munafikun 4

hz muhammed hazreti muhammed munafikun 4 tevbe 30 zariyat 50 51 şura 10 hud 2

bilmeyenlere bir sürpriz olarak gelebilir ama kuranın bazı ayetleri muhammed’e gelmiş bir vahiy değil, apaçık bir şekilde muhammed’in kendi sözleridir. münafikun 4 bu ayetlerden biridir, ve “allah onların canlarını alsın” kısmı allahın kelamı değil, muhammed’in kendi ağzından çıkan sözlerdir. işte bu ayetler

MÜNAFİKUN 4. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar?

HÛD 11/1-2-3. Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitap’dır. Ben size, O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim.

ZARİYAT 50-51. O halde Allah’a koşun. Çünkü ben, size O’nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O’nun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.

TEVBE 30. Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar!

ŞÛRA 10. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah’a mahsustur. İşte, bu Allah, benim Rabbimdir. O’na dayandım ve O’na yönelirim.

bazı türkçe meallerde hud 2 ve zariyat 50-51, ayetleri için “de ki” ibaresi parantez için eklendiğini görürsünüz. halbuki bu çevirmenler tarafından ayetteki hatayı gidermek için yapılan bir ilavedir ve kesinlikle orijinal arapçasında yoktur. muhafazakarların münafikun 4 ve tevbe 30 ayetleri için sunduğu açıklama ise, allahın “allah onların canlarını alsın” “allah onları kahretsin” demesi bir çeşit ilahi anlatım tarzıymış ki bu savunma yetersiz kalıyor.

Hacı ezan ne zaman okunuyor? 6 ay sonra

hz muhammed trol muho resimleri nisa oruc kutuplar gunes 6 ay

hz muhammed hazreti muhammed oruc kutuplar gunes 6 ay

kutuplarda güneş  6 ay batmıyor.

Norveç’te ve Alaska’da günde 19 saat, İzlanda’da ise günde 21 saat orucun 30 gun arka arkaya tutulması gerekiyor.

dünyanın o kesimlerinde o kadar uzun oruç tutmak sağlığa zararlıdır. tabi muhammed’in coğrafya ve dünyanın seklinden haberi yoktu, gece ve gündüzü her yerde aynı sanıyordu.

İslamda mürtedin yeri

hz muhammed trol muho resimleri dinde zorlama yoktur dinden cikanlari oldur

hz muhammed hazreti muhammed dinde zorlama yoktur dinden cikanlari oldururuz mürted saidi nursi

/diyanet bakanligin sitesinden bir alinti

Mürted, müslüman olduktan sonra İslam’ı terk edip ona karşı çıkan kimse demektir. Kur’an, dininden dönüp kafir olarak ölen kimselerin yapmış oldukları amellerin gerek dünyada, gerek ahirette boşa çıkmış olacağını haber vermektedir.130 Bu durum şüphesiz ki, son noktada mürtede verilmiş en büyük cezadır. Zira amellerinin boşa çıkmış olması, ebedi olarak cehennemde kalmasını gerektirmektedir. Acaba böylesine büyük bir cezayı gerektiren irtidat eylemi için İslam dünyevi bir ceza öngörür mü?

Fıkıh bilginleri Hz. Peygamber’in, “Kim dinini değiştirirse onu öldürün”131 hadisinden hareketle prensip olarak, mürtedin öldürüleceği görüşünde birleşmişlerdir.132

Şafiî, Maliki ve Hanbeli mezhepleri mürtedin öldürülmesi konusunda kadın erkek ayırımı yapmazken, Hanefiler ve İmamiye mürted kadının öldürülmeyip hapsedileceği görüşündedirler

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/yweboku.asp?sayfa=16&yid=4

dipnot: Saidi Nursi, Risale Nur adlı külliyatında aynı cezayı öngörüyor, “Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur.”  diyor. bu linkten okuyabilirsiniz.

Dinini başkaların üzerinden yürütmek

herkezin dini kendine nur 2 suresi ayeti

hz muhammed hazreti muhammed dinde zorlama yoktur zina edenlere 100 kirbac nur 2

NUR 2. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz kırbaç vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

not – pek çok türkçe çeviride kırbaç atın yerine sopa vurun der, halbuki hem ingilizcesi hemde arapçası kırbaç atın diyor. bu iki ceza arasında çok fark var.

Hz. Muhammed’in Zeyneb ile evliliği – Azhab 37

hz muhammed hazreti muhammed resimleri fotoğrafları zeyneb evlilik azhab 37

hz muhammed hazreti muhammed resimleri fotoğrafları zeyneb evlilik azhab 37

AHZAB 37…Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki evlâtlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasın. Allah’ın emri yerine getirilmiştir.

sunulan nedene bak! resmen ayet sallayıp kendisine uvey oğlunun karısını ayarlıyor. milleti aptal yerine koyuyor. bu kurandaki en büyük aldatmacadır. ayrıca azhab 36, 38, 40 ve 49 ayetleri de konuyla alakalıdır. olayın asıl yüzünü daha ayrıntılı öğrenmek için şu linke bakın.