Hadislerden inciler

hz muhammed trol muho resimleri nisa 95 tekrardan yazdırtdıgı ayet

hz muhammed hazreti muhammed resimleri nisa 95 tekrardan yazdırtdıgı ayet

http://www.enfal.de/buhari/kuraninfaziletleri.htm#_Toc115596337

66- KİTÂBU FADÂİLİ’L-KUR’ÂN

4- Peygamberin Kâtibi Babı

11-……. el-Berâ şöyle dedi: “Lâ yestevVl-kaaidune minel mü’minîne vel-mucâhidünefîsebîlVllâhi…” (en-Nisâ: 95) âyeti nazil [inmek] ol­duğu zaman Peygamber (S):

— “Bana Zeyd’i çağır, levha, divit ve kürek kemiği -yâhud: kü­rek kemiği ve divit- getirsin” buyurdu.

Sonra:

— “Yaz: Lâ yestevVl-kaaidun…” buyurdu. Peygamber’in sırtının arkasında, a’mâ [kör] olan Amr ibnu Ümmi
Mektûm vardı. O:

— Yâ Rasûlallah! Ben gözleri zarara uğramış bir kimseyim, bi­nâenaleyh bana ne emredersin? dedi.

Akabinde [hemen ardından] bu âyetin yerinde: “Lâ yestevVl-kaaidune mine’l-mü ‘minine fî sebili’ilâhi gayru ulVd-darari… “(en-Nisâ: 95) nazil oldu

adam resmen ayet uyduruyor.

bu ve benzer ayetlerin inişini açıklayan hadisleri şu linkte bulabilirsiniz

üsteki hadisin sadeleştirilmiş ingilizcesine şurdan bakabilirsiniz

Advertisements

One response to “Hadislerden inciler

  1. bu hadis uydurmadır inanma senedi yoktur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s